All deleted tweets from politicians

כתבת חובה לכל מי שעדיין לא מבין איך הפרדה מגדרית והדרת נשים פוגעת בכבוד האדם והאישה

מפגינה עכשיו בצומת ג׳לג׳וליה בקריאה לשוויון לכל האזרחים והאזרחיות במדינה https://t.co/vMc3IXRCMs

היה נוגע ללב עד דמעות, תודה למי שהביאה את ההלוויה לתשומת לבי ותודה לכל מי שיתגייס להגיע - ריגשתם אותי twitter.com/yediotahronot/…