All deleted tweets from politicians

yehudah glick (likud) tweeted :

מקובל שיש כח מיוחד לברכות של סנדק בברית מילה. היום זכיתי מקדיש את ברכותיי לכל הרווקים והרווקות הצמאים לזוגיות ולכל הזוגות הצמאים לפרי בטן https://t.co/itSL61yqIF

yehudah glick (likud) replied to @zionnenko :

@zionnenko "לכל המעוניין: הפועל תל אביב לא ירדה ליגה. על החתום: הרבי מלך המשיח שליט"א"

yehudah glick (likud) tweeted :

בסיור משותף עם @ZouheirBahloul בעיר המעורבת רמלה בבית כנסת ובמסגד. סוד החיים ביחד לתת לכל אחד תחושת שייכות בהידברות ולא בחקיקה כופה https://t.co/gNzJrRpv8W

yehudah glick (likud) tweeted :

ברוך ה' על פי השמועות מסתמן שאנשי עמונה נוטים לקהל את המתווה ויתפנו מעצמם. משתומם ומתפעל על החלטה קשה שקיבלו. ראויים לכל הערכה וחיבוק גדול