All deleted tweets from politicians

אני יכול להבין ממה חושש יו"ר הכנסת @YuliEdelsteinראוי להעביר שינוי תקנון לענישה משמעותית לכל ח"כ שיפריע בזמן נאום של מנהיג זר שנואם במליאה

אני יכול להבין ממה חושש יו"ר הכנסת @YuliEdelstein ראוי להעביר שינויי תקנון להענשה משמעותית לכל ח"כ שיפריע בזמן נאום של מנהיג זר שנואם במליאה

מדינת ישראל צריכה בית ראש ממשלה, זה לא בית, זה מתחם ראש הממשלה שכולל את כל המשרדים לכל בעלי התפקידים שבמשרד.מי שנגד לא מבין על מה הוא מדבר.

@amirivgi @regev_miri אסביר.שמדברים על עליה לק.צדיקים כמסורת וכמהות עמוקה לכל מזרחי מטעים,זה קשור לאנשים שחשים ששם התשובה והם לאו רק מזרחים