All deleted tweets from politicians

אין מה לבנות על חבורת הקרנפים הזו. הדבר הנכון הוא להפגין לכל הח״כים האלה מול הבתים שלהם, מצאת החמה עד צאת הנשמה, עד שהם יודיעו, כפי שמציע להם גידי וויץ, שהם מתנגדים לחוק. haaretz.co.il/news/politi/.p…

כתבת חובה לכל מי שעדיין לא מבין איך הפרדה מגדרית והדרת נשים פוגעת בכבוד האדם והאישה

tamar zandberg (meretz) tweeted :

תלחצו על ההאשטג #לאהתלוננתי הגרסה העברית ל #whyididnotreport. תקראו את הסיפורים, לכל אחת ואחד יש מה ללמוד על פגיעה מינית, על כמה מדובר בתופעה רחבה, וכמה יש עוד לכולנו להתקדם עד שננרה את העולם. מצדיעה למדווחות ולמדווחים

מפגינה עכשיו בצומת ג׳לג׳וליה בקריאה לשוויון לכל האזרחים והאזרחיות במדינה https://t.co/vMc3IXRCMs

היה נוגע ללב עד דמעות, תודה למי שהביאה את ההלוויה לתשומת לבי ותודה לכל מי שיתגייס להגיע - ריגשתם אותי twitter.com/yediotahronot/…