All deleted tweets from politicians

תודה רבה לקב"ה, לאשתי ובני משפחתי, לחברי וחברות הבית היהודי, לכל אנשי הציונות הדתית ותומכיה, תודה רבה וגדולה על תמיכתכם בי כשליחכם בבית היהודי, לכנסת ישראל. חי את מאמרו של רבן גמליאל: "לא שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם". יש לבית היהודי קברניט אמיתי, הרב תא"ל במיל. רפי פרץ. https://t.co/K64hPOlL9p

השתתפתי הבוקר בברכת הכהנים בכותל ובירכתי "יברכך ה וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום״. חג שמח לכל עם ישראל.

קשקוש בלבוש. כל מי שעשה כמה סקרים בחיים יודע שבניסוח "נכון" של השאלות אפשר להגיע כמעט לכל תוצאה... התוצאות האלה לא תואמות שום מחקר או סקר רציני שנעשה בציונות הדתית, ונעשים הרבה כאלה. כרגיל, פייק תקשורת.

אבן שכוון רוצח ערבי לראש של יהודייה ליד נוה צוף, ניצלה בנס. לזורקי האבנים יש להתייחס כרוצחים לכל דבר. https://t.co/LJwbAhlHKO

המטאור המוסרי שדואג לכל ילד בעולם https://t.co/x2gNijPQxS

לכל התמהים: פשוט נגמרו לי המילים אז לקחתי משהו מהפרשה.וכן,אני משוכנע שהשחצנות והאטימות של בג"ץ מקרבים את היום של החזרת הכח למערכת .הפוליטית twitter.com/bezalelsm/stat…