All deleted tweets from politicians

Велес - кај споменикот на Кочо Рацин и Гемиџиите. Заедно со УМС. За Македонија!!◽◽◽◽◽◽ https://t.co/4CqxiMcVGb