All deleted tweets from politicians

Dennis Dioukarev (sweden) tweeted :

Socialdemokraterna förminskade behovet i dagens debatt (start 5.25) av andningsskydd till svensk sjukvård samtidigt som man skänker 21 miljoner kronor till Somalia för skuldavskrivning, ett land som ligger i den absoluta toppen av korruptionsindex. youtu.be/MCUs0OI4qeg