All deleted tweets from politicians

RT @esrabilgic_tr: Alhamdulillah, First a azan called out from #HagiaSophia mosque after 95 years. #Erdogan #Palestine #AyasofyaCamii #Ayasofya 🇹🇷❤ #babrimasjid https://t.co/PVbXWX0ik1

RT @Im_Mar1e: RT @Im_Mar1e: Thank you @ibusolih Kanbalunnah masahkaiy kureveyne fahi maahauleh gaaimu kohdheyn vaane. ◽◽

RT @shafaum: RT @shafaum: Happy Father’s Day to “father of democracy” @MohamedNasheed https://t.co/rbQtPGdiDh

RT @shafaum: @Roxeyna Above all, make sure these predators get what they deserve. Rule of law must not apply to the ordinary citizen who steals a rihaakuru bottle.

RT @NinaRachied: This is just sad. Where were all these ppl in the recent protests of sexual abuse and justice for rape victims. So one person is more important then infants, toddlers, kids, teens and adults who are being raped in front of ur eyes ??!!!

RT @zsdrillaaa: RT @zsdrillaaa: yeah maldives is seeing me & my husband inshallah https://t.co/AoA5IhxxKU

RT @zsdrillaaa: RT @zsdrillaaa: yeah maldives is seeing me & my husband inshallah https://t.co/AoA5IhxxKU

RT @theworldsvines: RT @theworldsvines: Peaceful journey with dolphins◽ https://t.co/LBW2CkPdFg

RT @notyourbimbo: No one wants to talk about how many women are victims of cyber harassment in Maldives.Women have been getting cyber bullied and blackmailed because of such pages and groups. I am a victim of this and it’s been 7 years of being harassed, I don’t feel safe in Maldives anymore.

RT @dhon_kanbulo: ކުޑަ އަގެއްގައި ރެޒިޑެ ންޓް ވިސާ ދީގެން ރާއްޖެއަށް ކާފަރު ބޯގިނަ ކުރުން ދެން ފާޅުގައި އެހެންދީންތަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ދެން އަޅާނީ ޗާރޗް އާއި ފައްޅި ދެން އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިއަކީ ދުރާލާ ވިސްނައިގެން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަމެއް.