All deleted tweets from politicians

3/ כל מעשיו וגם ההצהרה השקרית אתמול נועדו אך ורק כדי לאפשר את המלטותו מספסל הנאשמים. בשבוע הבא נשים לזה סוף! הבוקר התראיינתי לאריה גולן בכאן ב׳. מוזמנים להאזין. bit.ly/2NWHN72