All deleted tweets from politicians

RT @Mmmemento_Mori: Өгөдэйн ач Элжигдэй ноён Бага Ази уруу зугтсан ч Мөнхийн элч Хадаган хорчи Батын заавраар Бадгист хүрч Элжигдэй ноёныг…