All deleted tweets from politicians

RT @amirperetz: לא נשכח לא נסלח דרישת מפלגת העבודה משב"ס לאסור כל פעילות פוליטית של הרוצח הנתעב יגאל עמיר התקבלה. אנחנו לא ניתן לראשו הארסי והמסית לעלות מעל המים. יגאל עמיר רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל יסיים את חייו בבית הכלא עד יומו האחרון ללא כל יכולת להרעיל את החברה הישראלית. https://t.co/PU8tMG9M4n