All deleted tweets from politicians

RT @noamtibon: הפגיעה של נתניהו במזכירו הצבאי תא"ל אבי בלוט הינה בריחה מאחריותו כראש הממשלה ושר הביטחון. השתיקה של שרי הממשלה וחברי הכנסת ב…