All deleted tweets from politicians

מגדילים את המענק לקשישים. הקורונה לא תמנע מאיתנו להשאיר בודדים את אלה שצריכים אותנו. תודה @ishmuli על הובלת המהלך הזה ורבים נוספים.