All deleted tweets from politicians

יום שישי עם תנועת "נשים עושות שלום". מפלגת העבודה-גשר תמשיך להניף שני דגלים – דגל השלום ודגל הצדק החברתי. המשימה שעומדת לנגד עינינו היא לא רק להחליף את נתניהו, אלא להחליף את המדיניות שלו. היה נפלא לפגוש בכן - נשים ממגוון הקהילות בחברה הישראלית בשיח שכולו תקווה על העתיד. https://t.co/YYEKQ4ezgj