All deleted tweets from politicians

מנכ״לית התנועה הירוקה. חברת כנסת לשעבר (הכנסת ה 20), מובילת המאבקים הסביבתיים ולמען בעלי החיים בישראל

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

@GutmanLior אתה יודע, לבנות זה שנים, להרוס אפשר בשניות

הם מגיעים לכל שבתרבות ברכב ציבורי (אנחנו משלמים)

@10elilevi נו באמת. ציפיות?

RT @ShefDoron: RT @ShefDoron: @YaelCohenParan טוב, יעל, את טבעונית. לך זה קל.

@10elilevi התירוץ שלך לנסוע לכנרת הוא שזאת העבודה שלך? ◽

עולים לירושלים, לא ניתן להחריב את הדמוקרטיה בישראל. מה שקורה פה זאת הפיכה שלטונית ובידינו לעצור אותה https://t.co/wBJDLOsw8Y

מי אתה ״קול העם״ ?

בעניין הזיהום מאסדת לויתן מישיבה עם שלמה כץ מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנס: 1. תירגעו הכל בסדר 2. בחיפה לפני שבוע היה ארוע והיה זיהום רציני, אף אחד לא פצה פה. תתעודדו. נכון שנרגעתם?