All deleted tweets from politicians

RT @shaharilan: ההתעמרות של הבד"צים בפניציה כמו הדרישות לקיים עבודות תשתית בימי חול מבטאות אמת אחת פשוטה: לממסד החרדי לא אכפת שהכלכלה של החילונים תפסיד מיליארדים. 40 שנה הוא בשילטון ועדין רואה את עצמו כשדלן אצל הפריץ החילוני calcalist.co.il/local/articles…