All deleted tweets from politicians

Passionate about the Arts, Culture & Heritage of the Maldives, Member of the Maldives Reform Movement.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ފާރިސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: ހައި ކޯޓް mihaaru.com/news/76432

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

Rape and sexual assault cases need to properly investigated and perpetrators punished. #NotoRape #JusticeforVictims

RT @Mu_For_Mu: We musicians can #HelpMusicians during this time. Visit justgiving.com/musicians-for-… to donate & show❤️for fellow 🎶makers. Tweet about it and feel 💪 https://t.co/d0mlFjDN98

RT @HeritageMv: މި ބައްދަލުވުމުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓަރ @maijameel، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ @ManadhooThoriq އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ @ShamunHameedވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި. މިއީ @WorldMonumentsއާ ގުޅިގެން އެެ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް (2/2)

RT @HeritageMv: @UNESCO ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިރިގަލު މިސްކިތްތައް ހިމެނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ @yumna_maumoon މިއަދު މިނިސްޓަރ @aslamdp އަދި މެޔަރ @SifaMohammed އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި (1/2) https://t.co/if3tiAkcyc

RT @mohamedwafir_: RT @mohamedwafir_: #Maldives is more than sun, sea & sand https://t.co/qGvzAwo9SG

Yumna Maumoon (unknown) replied to @IlhanMN :

@IlhanMN إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Deepest condolences

RT @MoGFSSmv: ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާައިލާ އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި، ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުގނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަމާ! ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަނިޔާވިޔަ ނުދެމާ! #WEAAD https://t.co/JIAnr6X3SQ

RT @ArchivesMv: RT @ArchivesMv: ދުނިޔޭގެ އަރުޝީފު ހަފުތާއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފޭސްބުކް ޕްރޮގްރާމް @MoACHmv @ICArchiv @yumna_maumoon #IAW2020 https://…