All deleted tweets from politicians

RT @abajkov: Повеќе од 80% Чеси се атеисти, во Македонија преку 90% се изјасуваат религиозни. Секоја паралела со економскиот и општествениот напредок е намерна.