All deleted tweets from politicians

RT @rogertorrent: Els al·legats que hem sentit avui són una reafirmació dels valors de la llibertat i la democràcia i també un clam al futu…