All deleted tweets from politicians

RT @socialistes_cat: RT @socialistes_cat: "Consellera @dolorsbassac aquesta ha de ser la legislatura d Renda Garantida de Ciutadania, i vostè no n'ha parlat" @r…