All deleted tweets from politicians

RT @komaakoalhi: ބްރޭންޑް އެމްބެސަރަކަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހެދުމަކީ ދިވެހިންނާއި ދިވެހިންގެ ލޭނާރާ އުރީދޫ ގުޅިފައިވާ މިންވަރާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތު ދޭ ކަމުގެ ރަމްޒެއް. ޝުކުރިއްޔާ. #DhivehinnaaiEku15Aharu @8Abbo @ZuvaanMasveriya @OoredooMaldives https://t.co/nNoHgul2KD