All deleted tweets from politicians

Parliament Member - Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @rasonlinemv: RT @rasonlinemv: ދިރިއުޅުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށްދޭން ހަދާ އެއްބަސްވުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާޒިމުކޮށްފި ras.mv/post/17637

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: Civil service ge dhashun foreign service minivan vejje! jazeera.mv/116062/

RT @AdhadhuMV: އެމްއެންޔޫގެ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި މި އަހަރު ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ހުށަހެޅި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސްޓޫޑަންޓު ލޯނަށް އެދުނު ހުރިހާ އެންމެނަށް އެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ adhadhu.com/article/17617 https://t.co/UZFCXGblRc

RT @MVIaffairs: ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ބިން މިއަދު، ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްލަވާލައްވައިފި. #MVIaffairs https://t.co/GaR8jKcLAy

RT @psmnewsmv: RT @psmnewsmv: ފުވައްމުލަކު ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: ނައިބު ރައީސް psmnews.mv/93896 https://t.co/uP4Z…

RT @expo2020dubai: Along with their loved ones, our Expo Mission Leaders; Katrin Barjawi, Alya AlShaibani, Anngela Chavez, Anoosha Almarzouqi, Ahmed Al Enezi, Maitha Al Obeidli, Esther Omondi, Hamad Hisham AlShirawi, Hanan Mamdouh, Harsha Jangla, Judy Ann Siddique, Bilal Khodari and Dana Al Mehza, https://t.co/RKy3bUJ43m

RT @rasonlinemv: RT @rasonlinemv: ބޮޑުޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް އޭސީސީން އެދިއްޖެ ras.mv/post/17596

RT @mvpeoplesmajlis: The Ambassador of the People's Republic of China, H.E Wang Lixin paid a courtesy call on Hon. Deputy Speaker of the People’s Majlis, Ms. Eva Abdulla https://t.co/rigtpWXirG

RT @PoliceMv: RT @PoliceMv: ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ policelife.mv/page/154725 https://t.co/Ne6wGP0UE4

RT @agronationalmv: އެގްރޯނެޓުގެ ދަނޑުވެރިން ރާއްޖޭގައި މުޑުވަށްކޮށް ހައްދާފައިވާ ތާޒާ ބަރަބޯ މާލޭގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން ލިބެން ހުރި ވާހަދަ ދަނަނަވަން. އިތުރު މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7993023 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެން. @HaroonRshdh @Fulhu_2642 https://t.co/Oa02RYYSlZ