All deleted tweets from politicians

Parliamentarian of Maldives - Ihavandhoo Constituency, Clemency board member, Former VP for MDP-Ihavandhoo. Founder of @msamysore, Former Exco member- @FISA_M.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Nannaxeev: May Allah Swt have mercy upon our brothers and sisters who lost their lives in the explosion in #BeirutExplosion 😭 #PrayForBeirut #Beirut #Lebanon

Prayers and deepest condolences to prother and sisters affected by the tragic blast in #Beirut #Lebenon My prayers are with the people of #Lebenon #beirutexplosion 🇲🇻🇱🇧 📸 Twitter https://t.co/v7RL4uqyzX

RT @thiladhun: RT @thiladhun: ކޮއްކޮ އޮތީ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާހޯދުމަށް އެނދުމަތިކުރެވިފައި: ޝިފާޢު thiladhun.com/38614 @mhshifau

އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ މިވަގުތުވެސް އޮތީ އިހަވަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ނަފުސާނިބައްޔަކަށް ފަރުވާހޯދުމަށް އެނދުމަތިކުރެވިފައި. މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އޭނަ ސމން ނިކުތުމުން ނޫސްތަކުން ޚަބަރުފަތުރަމުންދަނީ އެފަދަބަލިމީހުންގެ ހަބަރުތަށް ގެނެސްދޭންވާ ލެވެލްއަށްވުރެ ދައްކޮށް ސިޔާސީ ކުރެވިގެން

އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ މިވަގުތުވެސް އޮތީ އިހަވަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ނަފުސާނިބައްޔަކަށް ފަރުވާހޯދުމަށް އެދުމަތަކުރެވިފައި. މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އޭނަ ސމން ނިކުތުމުން ނޫސްތަކުން ހަބަރުފަތުރަމުންދަނީ އެފަދަބަލިމީހުންގެ ހަބަރުތަށް ގެނެސްދޭންވާ ލެވެލްއަށްވުރެ ދައްކޮށް ސިޔާސީ ކުރެވިގެން.

RT @alirasheedahmed: I honestly beleive that this has nothing to do with MP @mhshifau even though it was his half brother. But then again, being a sibling of an MP, the guy should not be left freely without a proper investigation and a charge. vaguthu.mv/breaking/406496

RT @Nannaxeev: 7 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަހަރާއަށް ދިޔައީ ބައްޕިއަށް އެންމެ މީރު ޗޮކްލެޓްހިފައިން ބުނީ މި ޗޮކްލެޓަކީ ބައްޕި ގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށް. ހިތް ފަޅައިންދާވަރުވި💔 يااَللّٰهُ .މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــن.

So true.

RT @MDPSecretariat: MDP in “Virtual IDU Executive Meeting 2020" gai baiverive baiverive vadaigathumahfahu, Partyge Raees, Raees @MohamedNasheed media aa badhdhalu kurevvun kuriah dhanee https://t.co/ETqaZjFpsf