All deleted tweets from politicians

Со членството во НАТО и отворените преговори со ЕУ една голема грижа не мора веќе да ни тежи на плеќите. Но, треба да сме фокусирани на следната демократска борба – онаа за носење правдина.