All deleted tweets from politicians

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހެޔޮނިޔަރުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު މިސަރަހައްދު ތަކުގެ ރައްޔިިތުން ހިނިތުން ވުމާއިއެކު އެބަބަލައި ގަނޭ، ޝުކުރިއްޔާ🙏 @ibusolih @MohamedNasheed @FaisalNasym https://t.co/ZqBmREGIvD