All deleted tweets from politicians

Hulhumale dhevana fiyavahi 7000 flat balaalumah Majlisge gaumee tharahgee tharika committeein ziyaariy kuri, miziyaarathgai, faahaga kurevunu flatagu akafoot 1,677.00 mihaaru jehey, thalhumu mushi jahaa ethery dhorufaiy thah lumun 1,635.00 jeheyne, 120 flatah 1 lift, kurimath 8' https://t.co/Fw0Yna3UHB