All deleted tweets from politicians

Ibrahim Shareef (kelaa dhaaira MP)

Follow

Humble, friendly, loyal and sincere ordinary grass root leader/politician

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Alhuganda savaaree boat aai gulhuvaigen dhahkaa vaahak akee kadaelhigen dhogu vaahakeh, hagee gathakee alhugandu kelaa ah fonuvan boatah eruvi ehcheege naalu kanthakaa north habour in savaree boat kurimathin bahdhaluvi, shukriyya

Hulhumale dhevana fiyavahi 7000 flat balaalumah Majlisge gaumee tharahgee tharika committeein ziyaariy kuri, miziyaarathgai, faahaga kurevunu flatagu akafoot 1,677.00 mihaaru jehey, thalhumu mushi jahaa ethery dhorufaiy thah lumun 1,635.00 jeheyne, 120 flatah 1 lift, kurimath 8' https://t.co/Fw0Yna3UHB