All deleted tweets from politicians

RT @Egeecsk: RT @Egeecsk: Левица за ХУЛИГАНИТЕ да биле регистрирани, да небидат обвинети и судијата да не одредува притвор. На татко Ви бизнис да не е о…