All deleted tweets from politicians

Minister of Environment, Climate Change & Technology #findmoyameehaa #weareyaamyn

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @MoHmv: Minister @KerafaNaseem was invited by minister @anuahsa to visit Thilafushi to discuss the effects of waste mgmt on public health and environmental safety. He iterated that proper waste mgmt starts inside every household with segregation of recyclable & non-recyclable waste. https://t.co/KUXawjW00R

RT @MoEnvmv: މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވި. @lgaMaldives https://t.co/kfOi1H4lFg

Recharge and management of grounder water lens is important for our islands, especially given the impacts of climate change will be far worse than previously predicted. Hope this will be useful for island councils and those engaged in island development plans.

RT @MoEnvmv: "ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު" ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުރުތަޝާ އަދި އީޕީއޭގެ އިންޖިނިއަރ އިނާޔާ އަބްދުލް ރަހީމް pscp.tv/w/c-zgQ3R3LTU5…

RT @AdhadhuMV: RT @AdhadhuMV: ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޮޑު ބަދަލެއް: ގޭގެއިން ކުނި ނެރެން ޖެހެނީ ވަކިކޮށްގެން adhadhu.com/article/15134

RT @MoEnvmv: The High Commissioner of #India to #Maldives, Mr. Sunjay Sudhir paid a courtesy call on Minister Aminath Shauna today. Discussed areas of cooperation. https://t.co/E5DBnOsHMj

N. Holhudhoo is saving 52190 L of diesel and 117 MTCO2 per year with 101 kW installed solar pv.

#Maldives has embarked on an energy transition journey, with a target of achieving net zero emissions by 2030 with international support and assistance. We invite all potential #energy for the upcoming Energy Investor Conference eic.environment.gov.mv

RT @faya_i: Today’s announcement by @anuahsa on internet pricing and speed takes into consideration immediate generous reduction of prices/ uninterrupted access to internet at reasonable speed for everyone whilst ensuring new investment by providers and allow new tech like starlink access.

RT @Roolockwood: It’s hard to fathom but rising sea-levels mean The Maldives🇲🇻 could be almost entirely submerged by 2100. We spoke to the Minister of Environment, Climate Change and Technology, who had this message for the rest of the world: “It means we will not be here. We will not survive.”