All deleted tweets from politicians

RT @Lucasjalyl: ރައީސް @ibusolihގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުން: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި - މާލެ ފިޔަވާ އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވާ ރަށް - 15 އަހަރަށް ފަހު އިންކިއުބޭޓަރ - 3 ބޭބޭ ވާމާސް، 2 ނިއޮނަޓަލް ވެންޓިލޭޓާރ ވަނީ ހޯދައިދެވިފަ - އާ އިކުއިޕްމަންޓްސް އާ އެކު ލޮލުގެ ސާޖަރީ https://t.co/66YmtW7iek