All deleted tweets from politicians

Deputy chairperson, Maldivian Democratic Party (MDP) | Member of Parliament, Hulhumale constituency

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Lucasjalyl: ރައީސް @ibusolihގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުން: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި - މާލެ ފިޔަވާ އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވާ ރަށް - 15 އަހަރަށް ފަހު އިންކިއުބޭޓަރ - 3 ބޭބޭ ވާމާސް، 2 ނިއޮނަޓަލް ވެންޓިލޭޓާރ ވަނީ ހޯދައިދެވިފަ - އާ އިކުއިޕްމަންޓްސް އާ އެކު ލޮލުގެ ސާޖަރީ https://t.co/66YmtW7iek