All deleted tweets from politicians

Minister of Education, Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @GaafaruSchool: Gaafaru School Staff with Maldives National Football Team #MageyMahaldheeb #RedSnappers @MoEdumv @aisthly @abdullakhaleel https://t.co/6z1eRbONNk

Aishath Ali (unknown) retweeted @mabrouq :

RT @mabrouq: RT @mabrouq: Welcome back, Raees @MohamedNasheed. So good to see you in good health, and after such a long time. Welcome home! https://t…

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: Dean of Students, MNU, Ms. Leela Ahmed presented her book “Madukollaa, Visnaala” to Minister @aisthly and donated 212 copies of the book to Maldivian Schools today. https://t.co/Dy94VDJndj

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ @aisthly ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހުރިހާ މުދައްރިސުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރެއްވުން. 1/2 #މުދައްރިސުންގެސާބިތުކަން #ތަޢުލީމީވިލުންވެރިކަން #މުދައްރިސުންގެދުވަސް2021 https://t.co/bRnpvgjCP9

Aishath Ali (unknown) tweeted :

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދީ އެންމެހާ ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ތަހުނިޔާގައި، ކުރިން މުދައްރިސްކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލުތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އަދި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ޝާމިލުކުރަން ❤️ https://t.co/0kTrn3EqSG

RT @hsn_hameed: On this Teachers' Day, we thank all the teachers for their selfless devotion. I thank all my teachers for making me "me." Here is an obit I wrote for Mr Lawrentz, one of the most steadfast teachers Majeediyya ever had. hassanhameed.com/in-memory-of-m…

RT @HassanShiyaan: މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ @aisthly އާއި އެކު ތޮއްޑޫ ސްކޫލާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާއި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ، އަދި ދާއިރާގެ އަނެއް ދެރަށުގެ ސުކޫލް ތަކުގެ ކުލާސް ރޫމް ތަކާއި މަލްޓިޕާރޕޯސް ހޯލް އާއި އޮފިސް އިމާރަތް ތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ސާފުކުރެވުނު، #އެމްޑީޕީއަށްވާނެ #ވޯޓުންއުފާވެރިކަން https://t.co/UmB25IJtsw

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މުނާސަބުކޮށް ގަތާ މާތައް، ނިހާޔަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ ބުނާ ގިނަ ބަސްތަކުން އެކުގައި، ޝުޢޫރާ އަޒުމު އާކުރަމޭ♥️ #މުދައްރިސުންގެސާބިތުކަން #ތަޢުލީމީވިލުންވެރިކަން #މުދައްރިސުންގެދުވަސް #ސްކޫލްތަކުން https://t.co/VVe2yOebUW

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މިނިސްޓަރ @aisthly ވ.ފުލިދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެ ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ސްކޫލަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ކިޔެވުން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި. https://t.co/DXfZy5y5GZ