All deleted tweets from politicians

Minister of Education, Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: We are immensely pleased that @WorldBank has recognized our efforts in continuing education despite the difficulties of COVID-19 pandemic. We thank our school leaders and teachers who have worked extremely hard to make this possible. blogs.worldbank.org/endpovertyinso…

RT @Lucasjalyl: ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ އަތްދޮވުމުގެ އިންތިޒާމް: އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް. ކުކިން އޮއިލް ހުސްކުރި ހަން ނޫން ގޮތެއް އެބަ އޮތް https://t.co/ghigOI9h3j

@LiyaaKujjaa Very creative indeed ◽

RT @governmentmv: Through perseverance and patience we have weathered the storm. You must still: 🔹 Stay home, as much as possible 🔹 Stay 3ft apart from others 🔹 Only go out when necessary 🔹 Follow new normal practices Before then, tell us what you would you do when the lockdown ends? https://t.co/BghR9RUvcM

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :
Aishath Ali (unknown) tweeted :

Reponsibilty can be taught to children by involving them in daily activities at home. In this process they gain positive self-control, learn to work with others, gain skills needed to organize & complete tasks; all of which contribute to them becoming more independent adults.

Aishath Ali (unknown) retweeted @mabrouq :

RT @mabrouq: By the end of July: - Maldives to open its borders for international travel. - Resort establishments to commence their services. Guesthouses to open in August.

Aishath Ali (unknown) retweeted @mabrouq :

RT @mabrouq: With new normal measures the following will be open to the public by the end of July: - Reopening of government offices - Cafes/Restaurants open for dine-in services - Congregational prayers will be allowed in the Greater Male’ area with special arrangements.

Aishath Ali (unknown) retweeted @mabrouq :

RT @mabrouq: Press highlights. By the end of July we will: - Increase testing capacity to 3000 tests per day. - Expand testing to two additional regions: Addu City & Kulhudhuffushi City. https://t.co/hyOwP5b0WP

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ކޮއްޔާމެންނޭ! ތެކުދިންމަތިން ލައްކަވަރަކައް ހަދާންވެއި! ލޯފިހިމެއިޔަސް ކުދުކުދުކޮކާލެކައް ލޯމަތިންފެނޭށީ ތެކުދިން! ލޯގޯވާށީ ތެކުދިންބަލާއް! ދީތެލިގޯވާށީ ތެކުދިންނާއި ބަހައްކޭއް! ﷲގެ އިރާދަފުޅުން ވަރައް އަވަހައް ބައްދަލަވޭހެއް ދީ!