All deleted tweets from politicians

Dad; Husband; Foreign Minister of Maldives; President of the UNGA76; Former Member of Parliament (1995 to 2018); Former Speaker of Parliament;

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @abdulla_shahid: “The Fireside Chat”, took stock of actions taken to contribute to the fulfillment of the #SDGs and the #ParisAgreement. The consensus 👉🏼 We are making progress but we need to move faster, we need to scale up! #Deliver4Climate https://t.co/qS53bMvFh7

Abdulla Shahid (unknown) tweeted :

a great time with my team celebrating #UNDay. We wanted to do something for #NewYork and wanted to align it with #ClimateAction. So we planted 348 trees in Cunningham Park. A big thank you to @NYCParks for helping us organize this! #PresidencyOfHope #Deliver4Climate https://t.co/3Egsd4O7oK

Abdulla Shahid (unknown) tweeted :

Welcomed the youngest guest yet, to my office - son of the Director of the Regional Commissions New York Office, Ms. Rosa Malango. Young people are our future! Let us inspire them to see the value of multilateralism! @RMalango202 https://t.co/yHx0xsEFvi

އަދި ހިތްދަތިކާމާ ހިތާމަ ލިބިފައިވާ ޢާއިލާގެ އެންމެ މެންބަރުންނަށް ކެެއްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ!

Abdulla Shahid (unknown) tweeted :

މިއަދު ރާއްޖޭގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި މަރްހޫމާ މަރްޔަމް ނާހިދާގެ ފުރާނަޔަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވައި ގެއްލުނު ލޯބި ޖޫޔަލްއަށް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާ ދިރިހުއްޓާ ފެނުން އިރާދަކުރައްވާށިއެވެ! އާމީން

RT @AsimIbrahim07: RT @AsimIbrahim07: Congratulations sir @abdulla_shahid

Abdulla Shahid (unknown) tweeted :

My sincere appreciation to H.E. @trussliz and @GOVUK for including the 🇲🇻's COVID19 vaccination campaign - Dhifaau Campaign - among its list of accepted vaccination programmes. This is the result of the combined efforts of @governmentmv under the guidance of HEP @ibusolih

RT @UN_PGA: Thank you #UAE, for the kind invitation and hospitality. Over the past 3 days, I was truly inspired by the creativity and innovation at display @expo2020dubai The Expo will indeed be a catalyst for creative & scalable solutions. Next stop: #Maldives. #PresidencyOfHope https://t.co/9HnbkInFiu

Abdulla Shahid (unknown) tweeted :

On this #InternationalDayofOlderPersons let’s work on removing the digital divide between generations that increase inequality. Let us help #OlderPersons enjoy meaningful participation in the society through #DigitalInclusion