All deleted tweets from politicians

MP for Vilimale Constituency | former Deputy Attorney General, former Deputy Solicitor General @agofficemv | Arsenal Forever | Tweets are my own personal views.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

ޖީއެމްއާރު އަތުން އެއަރޕޯޓް އަތުލިއިރު @MACLmedia އޮތީ ދަރައި، ބަނގުރޫޓުވުމުގެ މަގުމަތީގައި. 2018 ގައި މިސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު MACL އަކީ އަހަރަކު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވަމުން އައި ކުންފުނި.

RT @AimonLatheef: The @mvpeoplesmajlis has provided landline numbers that can be used to directly contact MPs Link to document: drive.google.com/file/d/1SScBOl… #Zinmaadhaaru kuruva https://t.co/X4g2QRLD1Y

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. National Day Greetings https://t.co/xyFhZjew7w

RT @MNP_Secretariat: މާދަމާ ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމަށާއި، ޤައުމީ ޖޯޝުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ އަކަށް އެދެން. ތިން ވަނަ ފަހަރު. إِنْ شَاءَ ٱللَٰه މިއީ އެ ފަހަރު. https://t.co/hIXWlt4qca

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

މި ނިންމުމަކީ މުޅި މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫން. މިއީ އާންމު ކޮމިޓީގައި ތިބޭ އެއް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ 8 މެންބަރުންގެ ނިންމުމެއް. އެހެން ގިނަ މެންބަރުންނަށް މިކަން އެނގުނީވެސް ނޫސްތަކުގައި އެހަބަރު ލިޔުމުން. މިބަދަލު ގެނައުމަށް ތާއީދު ނުކުރަން.

RT @Adamshareefz: @Nannaxeev @riyazabdulla Mihaathanah Abdulla Riyaz akee ehaa bodah majlis vadaigen hassaas massalathakaa dhurugai ulhuvvi beyfulhakah vaathee neyngidhaane https://t.co/gO8r4HDk8d

RT @dunyamaumoon: RT @dunyamaumoon: އަދި އެސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑުވެސް، ނާޒިމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެސް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފަކާ…

RT @MNP_Secretariat: RT @MNP_Secretariat: ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އެމް.އެން.ޕީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން https://t…

RT @MNP_Secretariat: RT @MNP_Secretariat: ހދ.ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން. https://t.co/wH8MJ6lunA

RT @MNP_Secretariat: Maldives National Party (MNP) will be holding a Clubhouse event tommorrow night(18.08.2021) at 10PM. MP Mohamed Nazim, MP Ahmed Usham & Fmr. Captain Dr. Ali Ihusaan will be joining as the speakers. Ahmed Anoosh will be the moderator for the session. https://t.co/EIQ3e9ivat