All deleted tweets from politicians

MP for Vilimale Constituency | former Deputy Attorney General, former Deputy Solicitor General @agofficemv | Arsenal Forever | Tweets are my own personal views.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@PoliceMv You don’t get to change a victim’s statement to fit your narrative. Harassing victims and their lawyers needs to stop. @M_Hameedh I hope you will look into this.

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@PoliceMv You don’t get to change a victim’s statement to fit your narrative. Harassing victims and their lawyers needs to stop. @M_Hameedh I hope you will look into this.

RT @foodiesappmv: Pizza Buona is live & now taking orders! 🥳🎉 The restaurant will currently be only serving Villimale' residents through the Foodies App! Place your orders today! 🍕❤️ on.foodies.mv/app

Ahmed Usham (unknown) retweeted @axanner :

RT @axanner: We dont have 22,000 people who wants to watch cricket. Why are we developing a stadium for cricket in Hulhumale via a loan from India? It makes sense if its a grant but why do we have to take a loan to develop infrastructure for a sport that is not popular in Maldives?

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

Resort ekanyeh noon safari boat akah ves dhivehin eruvun manaa. Boat ehga falhu rashakah nuvatha finolhakahves Malé in dhiun manaa. Mi ninmun review kohdhevvun edhen @Mausoom_Maus

RT @AdleeDeadly: My mom needs B+ blood after her 2nd chemo today. If there’s anyone who could donate pls pls let me know... an RT might help a lot so please do share it for me...

RT @HASSANNISHAU: Thanfukeh boduvaru dhw mee, Villimale in positive v kamah bunaa meehaa haveeruhsure adhivess ethaaga baindhaafa. @HPA_MV @a_usham dhivehseh nama miheneh nuhadhaane. https://t.co/P5iyW64uH7

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

Before we start blaming @lramaldi think about this. 👇🏾 Total number of expat workers in Maldives is > 150000 Total number of staff at LRA is 32. Out of the 32 about 25 staff has to do all the inspections and investigate cases filed by both local and expat workers!!

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.