All deleted tweets from politicians

𝐌𝐏 𝐘𝐨𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐀𝐥𝐢

Follow

Member of Parliament for Holhudhoo constituency. #Majilis19

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Simwarr: Economic ministry ge Senior Executive Director kamah Raees @ibusolih alhugand ayyan kurehvumaky libunu ufaleh. Magaam ge massooliyyathu adhaa kurumuga heevaagi kamaai eku dhemi hunnaanan. Shukuriyyaa Raees Solih 💛 https://t.co/QFma6V3plO

RT @adam_funama: Mee alhugaduge beybe Fonilun'boa Ismail Manik. Thiya vidhaalhuvaa Waheed ge amurah 8 February gai evves haqqakaa nulaa kuri aniyaa ah insaafu hoadhai dhevvi dhaanethoa? Insaafakee vaki baegge haqqehthoa? https://t.co/YBuGVM4Ou1

RT @AliArifLights: Baghee waheed addu ah dhiya dhathurehga alhugandu ge dhoru mathee hutta sifain ais talhaa mulhi geah pepper spray jehi. Geytherey thibi kudhin nah nubalaa spray jahaalee. Waheed akee Baghee eh! Raiyithun dhinee 5%.Kuree haraam baghaavaatheh.Kuree laa insaanee aniyaa, v gahdhaaru.

RT @MickailNaseem: އެއްވެސް މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއްނޫން، އެކަމަކު އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާދިން މީހަކާ ދިމާއަށް އަނގަބަހުން "ބާޢީ" ގޮވުމަކީ ބޮޑު "ހަމަލާ"އެއް ކަމަށް ސިފަކުރުމަކީ ހަގީގަުތާ ހަމަލާ ލިބުނު އެންމެންނަށް ކުރެވޭ މަލާމާތެއް. #ބަޢާވާތްމަކުއްވެރިކުރަން