All deleted tweets from politicians

Proud Kulhudhuffushian, Former Law Enforcement Officer, Social worker, Representing people of Kulhudhuffushi North Constituency In People’s Majlis 🇲🇻

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @JazeeranewsMv: RT @JazeeranewsMv: Inqilaabee badhalu: Sihhee hidhumathah Malè atholhun Kulhudhuffutah jazeeranews.mv/report/8337

RT @YasirLathyf: ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުންގެ އަންމަތި ތިޔާގިވެ ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެދާނެތީ އޮބިތަންުޑު އަޅައިގެން އުޅޭތާ. އިދިކޮޅުގަ ތިބެގެންވެސް ހޭބޯނާރާ އެކަމުގަ މޮޔަވެފަ. ވ ސޮރީ، MDP ބާރުތަށް ދޫކުރާނެ، އަތޮޅުތެރެ ދިރުވާނެ، MDP އާއިއެކު މުޅިއުތުުރު ދެމިގަންނާނެ

މަރުހަބާ ޑރ @Mausoom_Maus, ވަޒީރުގެ ދައުރުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮޑުތަނުން ކުރިއަރައި ދާނެ، ދިވެހިންނަށް މިދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ މަގުފަހިވެ، ރައްކާތެރިކަން ލިބި އަދި އުތުރާއި ދެކުނުގައި މިސިނާޢަތް ފުޅާވާނެ ސިޔާސަތުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމުގައި އުންމީދުކުރަން https://t.co/kAseYXiUvS

Congratulations Hon Speaker & Raees @MohamedNasheed ◽◽

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އުފާވެރި މި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކުބާދީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/Bwowtyj9XZ