All deleted tweets from politicians

MP - Hoarafushi, Thuraakunu, Uligamu | Chair - Environment & Climate Change Committee | Co-founder - RaajjeTV & http://raajje.mv | #RashahDhirun

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

Very pleased to meet with India’s Foreign Sec. H.E. Harsh Vardhan Shringla & to receive a children’s park for the kids of #Uligan. Investing in children’s happiness is no doubt the best investment. Thanks to Pres @Ibu solih & Minister @AhmedMahloof for making it happen. 🇮🇳 🇲🇻 https://t.co/odDhEcrzFL

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

#Hoarafushi - a name inspired by the magnificent frigatebird (Hoara)- a flying genius with amazing flight skills even in freezing altitudes, covering more than several hundred miles & flying continuously for weeks. Pic: Lucy Rickards/Flickr https://t.co/5VadMfSU2l

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

Hoarafushi - a name inspired by the magnificent frigatebird (Hoara)- a flying genius with amazing flight skills even in freezing altitudes, covering more than several hundred miles & flying continuously for weeks. Pic: Lucy Rickards/Flickr https://t.co/ZN2syZQypH

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

HA atholhuge 5 rashuga huri thimaaveshi Ministry ge dhaairaa aa gulhey kankamaa envt Minister @DrHussainHassan aa bahdhalu koh miadhu mashvaraa kurevunu. Uligamu, Thuraakunu, Hoarafushi ge hallu kuran huri kankamah edhevey javaabu Minister dhehhvi. https://t.co/SGt17GDStK

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

President Nasheed commencing work as @TheCVF Ambassador for Ambition is great news indeed. No other person is more suitable for this challenging task than Pres. Naseed. More ambitious NDC from all States is critical to save the world. https://t.co/UbvujnxyRk

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

What a joyful way to celebrate our Independence Day! Over 450 participants - teachers, students & staff of HA. Atoll School took part to plant over 600 trees at #HoarafushiAirport. Each tree planted today is a symbol of our dignity & renewed hope for a better tomorrow. 👏 👏👏👏 https://t.co/wQpqe6GE7X

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

ގައުމުތައް ނަން ސިފަ ނުވާހާ ވިދުމުގައި ފެނުނަސް ލޮލަށް ގައުމަކަށް ލޯތްބެއް ދެވޭ ތަނަކީ މަށަށް މި ދިވެހި ބިމޭ. އުފާވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސް ކުރަން... މި ލޮބުވެތި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މަތީ އަބަދަށް ލައްވާށި!

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

Massive die-off in largest mangroves of Maldives is alarming. Applaud quick action from @EPAMaldives & @MoFA to assess the cause in Kelaa, Neykurendhoo & Kendhikolhudhoo. The work has explored on the relationship between tree mortality & an aquatic larvae in the affected forests. https://t.co/Jn6G5XNjz5

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

Hurasthah giraakuran faaithuvi 7 aharuge thajuribaa @Raajje_tv ga hunnaane. Bodufinolhuge bodu haadhisaa beluntherinnaa hama ah genesdhinumah kurimathi kuruvi hurasthakah nubalaa #RaajjeTV ge hiyvaru gadha muvazaffun kuri massakathah saabas. https://t.co/VfAAHM16Vr

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

@TeamFenaka ge heevaagi muvazzafunah 8 vana aharee dhuvahuge thahuniya dhannavan. Covid-19 ge dhathi undhagoo haalathugai raajjeyge eki kankolhu thakun fenakaige muvazzafun ge hiyvaru vakeen bodah fenigen dhiya. https://t.co/FLeMB69GJm