All deleted tweets from politicians

RT @stefanbogoev: Кренати два прста, училишна табла, интерактивна настава. Тече наставата со физичко присуство, а наставниците предаваат и онлајн. Протоколите доследно се применуваат во училиштата. Благодарност на сите за разбирањето. #НовПочеток #backtoschool *За 📸 има согласност од родител. https://t.co/VIzUSilhZ5