All deleted tweets from politicians

Official twitter account of MP for Hoarafushi Constituency - Thuraakunu, Uligan & Hoarafushi

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Mohamedshaheem1: Bali madukan fethurifaivun fadha sharuee uzureh medhuverivegen gai dhurukoh thibe namaadhu kurumakun namaadhun libey evves savaaakah unikameh naanaane. Namaadhuge savaabu binaavegenvanee namaadhugai Khushooaitherivumuge mahchah. Uzuraki isthisnaa haalatheh!

RT @AbdhullaMaseeh: RT @AbdhullaMaseeh: Adhulu insaafu nethigis hudhu mukhuthaaru Kan inthihaaya ◽

RT @Mohamedshaheem1: Hukuru namaadhugai gai dhurukan bahattan rayyithunah dhannavan Islamic Ministry fas jehenee keevebaaey Alhugandu hithah araa? Hageehathaki Male City sarahadhuga mivaguthu emme aulaavegenvanee gaidhurukoh jamaai beyvvun.

RT @wadde_mv: Raees Yaameen ge mahchah kuraa siyasee dhauvaa thah huhtaalaaa, mihaarun mihaarah ninivankurey🇲🇻🇲🇻 #FreePresidentYameen @ibusolih https://t.co/Tgzltclq12

RT @MariyamSamiya: Gaumuge agu hifehetteynee gaumuge rayyithunge ihsaasthah dhanna kappi eh gaumugeçff hungaanuga huregen.mihaaru mihira verimeegaa ah neyge odi gos farah araairuves. #dhenisthiufaadhee