All deleted tweets from politicians

Official twitter account of MP for Hoarafushi Constituency - Thuraakunu, Uligan & Hoarafushi

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ހީލަތްތެރި ރޭވުމުގެ ތެރެއިން މިގައުމުގެ މިނިވަންކަމާ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ތި ކުޅެމުން ދަނީ ތިމާ ހެއްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހުގެ މަތިން އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ވިސްނާލިންތަ! ތި އާރާ ބާރު ދެއްވި ފަރާތުން ފަޅި ސިކުންތެއްގަ ތެރޭ ތި ހުރިހާ ބާރެއް ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމާމެދު ބިރުވެބަލަ https://t.co/3CLwqgV1DG

RT @MJameelAhmed: މަޖިލީހުގެ ޑްރާމާއިން ފެނިގެން މިދަނީ ފެއިލްވެ، ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވުމުން، ބޯދަމައިގަނެވޭނެ އުޒުރެއް ހޯދޭތޯ އުޅޭތަން. 2/2 https://t.co/W6c0vuaUZC

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

މިއަދު ގައުމު ހިންގަން މިތިބީ މަރުތެޔޮ ބޯތަކެއް ވާނުވާއެއް ހެދޭ ނުހެދޭއެއް ކިޔޭނުކިޔޭއެއް ހަރާމުން ހަރާން އިގޭނަމަ ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އަކީ ކާކުކަން ރައްޔިތުންނައް ސާފުނުވާ ހިސާބުގަ ގައުމު މި އޮތީ

RT @AlhanFahmy: RT @AlhanFahmy: އަންނި ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރުން ސިލްސިލާ ކުރިއަށް! #ބޮޑުވަޒީރު ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ! https://t.co/stQC3d2k2U

RT @dhon_kanbulo: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ތަކުގަ ޕޮޒިޓިވެފަ ތިބި މީހުން ލައްވާ ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރަން އިންޖެކްޝަން ޖަހަން އޮޅުވާލައިން އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުންތަކެއްގަ ސޮއި ކުރިވާ އެބަ. މީއަނެއްކާ އިންޑިޔާއިން ގެނެސްގެން އުޅޭ ވެކްސިނެއް ތަ؟ @riz_zaidd @HeenaWaleed @DhiyaresNews

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ކޯލިސަން ހަދައިގެންތިބެ ރައްޔިތުން ގާތުމުޅިންވެސް ދޮގުވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަކަން ރައްޔިތުންނަށް ވަރައް ބޮޑައްސާފުވެ ނިމިއްޖެ ރައއޔިތުންނާ ގައުމުދެކެ ޅޯބިން ނޫންކަން ވެރިކަމައް އައުމައް މަސައްކަތް ކުރީ އަމިއްލަ އެދުންނޫން އެއްވެސް ކަމެއްނެތް https://t.co/DtYvaWoqK0

RT @HeenaWaleed: މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ރިލްވާންގެ މަންމަ އައިމިނަތު އީސާ ބުނީ، ދުވަހަކުވެސް މީހެއްގެ ކައިރީ ވޯޓު ދޭން ބުނެފައި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހް ހޮވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ރަށަށްގޮސް ރަށްޓެހިން ކައިރީ އާދޭސް ކުރިކަމަށެވެ. #Insaafu އެއީ ހޭޝްޓެގެއް!

RT @AhmedGhaalib: RT @AhmedGhaalib: ހަހަހަހަހަ.... ކުރީގެ ރައީސް ބައެއްފަހަރު ހާދަ ޖޯކު ވާހަކަ ދައްކަވައޭ.... sun.mv/141196