All deleted tweets from politicians

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ މެދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އަޅުގަނޑު އަދި އެމްޑީޕީ ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު. އިރާދަކުރެއްވިޔާ މިތިބީ ކާމިޔާބީގެ ދަތުރުމަތީގައި 💛 https://t.co/iwMF3b6hyt