All deleted tweets from politicians

Minister of Tourism, Maldives. Former Resort Boy, Ambassador, GM, MP, Lecturer, Chairperson MSA-UK. Environmentalist. Democracy Advocate. Chess Enthusiast.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Abdulla Mausoom (unknown) tweeted :

ޑޮލަރު ތާށިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން ޤާނޫނަށް ގެނައި ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލެއް. ޝުކުރާއި ސާބަސް ރައީސް ޞާލިޙް ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައިސާއި މެންބަރުން، ގަވަރުނަރު، ފިނޭންސް މިނސްޓްރީ އަދި އޭޖީ @ibusolih @MoFmv @mvpeoplesmajlis @MMA_Maldives presidency.gov.mv/Press/Article/…

Abdulla Mausoom (unknown) tweeted :

ޑޮލަރު ތާށިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން ޤާނޫނަށް ގެނައި ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލެއް. ޝުކުރާއި ސާބަސް ރައީސް ޞާލިޙް ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައިސާއި މެންބަރުން، ގަވަރުނަރު އަދި އޭޖީ @ibusolih @MohamedNasheed @mvpeoplesmajlis @MMA_Maldives presidency.gov.mv/Press/Article/…

Abdulla Mausoom (unknown) tweeted :

Promising intitial discussions with Waleed. It's a first step. A first step is essential for a beginning. Meanigful Tourism to #Adducity is the final stop.

RT @Jangaleesoru: އުއްމޫދިކީ 2021 އައްޑޫ އަތޮޅައް ނުވަތަ އެންމެ ދެކުނައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އާ ދިރުމެއް ގެނައުމެވެ.ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިއްޖެނަމަ ދަތިކަމަކާ ނުލާ މިކަން ކުރާނަމެވެ.@MohamedNasheed @ibusolih @Mausoom_Maus @thayyib @thoyyib7 @sharaff @adduXfiles @faya_i https://t.co/1IFu2ET81l

RT @CeoOfLife_: @Mausoom_Maus @IbrahimBinyame1 @HPA_MV @MoHmv She handled it even with criticism from MP’s to. She went through tough times in this pandemic. Loosing of loved ones,but still she didn’t give up. She served the country with high hopes of getting rid of COVID-19. Thank you @MaimoonaAbubakr

RT @Aventurista: Who is up for #wreckdiving? The #Maldives is an ideal place for divers who would like to enjoy some of the most spectacular #shipwrecks lying on the ocean floor & see how the fascinating marine life adopts to the sunken relics. 🐠 #dreamdaredoitoften 📷: moofushi/stock.adobe.com https://t.co/NWouFrjCpm

Abdulla Mausoom (unknown) tweeted :

In 2019 #France contributed 3.5% market share of total arrivals to #Maldives with 59,738 tourists. Restarting @airfrance to Maldives @VelanaAirport is an encouraging sign of our torism bouncing back. Thanks to #AirFrance. #TogetherWeCan @visitmaldives #VisitMaldivesNow

Abdulla Mausoom (unknown) tweeted :

Appreciate the engagement and support of @UNWTO on sustaible tourism policy and strategy formulation; and tourism recovery 2020.

RT @MoTmv: Congratulations! Today we welcome Ms. Jasmin Burki, from #Switzerland , the 100,000th visitor to the #SunnySideOfLife since the reopening of borders in July! #WorldsLeadingDestination #Maldives #VisitMaldives https://t.co/HtB7jYy7XB

Abdulla Mausoom (unknown) tweeted :

Congratulations and thank you ALL for your contributions and support in #Maldives reach this target.