All deleted tweets from politicians

𝐈𝐦𝐭𝐡𝐢𝐲𝐚𝐳 𝐅𝐚𝐡𝐦𝐲

Follow

MP for Maafannu North, Male'; Chairman of Majlis Judiciary Committee; MDP Spokesperson; Fmr MDP Parliamentary Group Deputy Leader

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @RajapaksaNamal: Had a pleasant discussion with @ritsu_nacken & other officials of @UNFPASriLanka. We discussed opportunities to collaborate & work toward common goals. I am greatly encouraged by their efforts & look forward to working together with intl orgs for the development of #lka youth. https://t.co/jLA6ul6RtS

RT @Simwarr: މަޖިލިހުން ފާސްކުރި މި އިސްލާހުން ލޯ ގްރެޖްއޭޓުންނަށް ގެެެނެސްދީފައިވާ ލުއި ގޮތްތަކާ އެއްގޮތަށް، ބާކައުންސިލުން އިތުރު ބަހަނާއަކާ ނުލައި، ހުވައި ކުރެވޭނޭ ގޮތް ހައްދަވާ! @MvBarCouncil https://t.co/AZ1ORZHdSv