All deleted tweets from politicians

Member of Parliament (MDP), Hithadhoo South Constituency.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @AdduCityCouncil: On behalf of Mayor @SobeAbdulla, Councillors and everyone at #AdduCityCouncil, we extend the warmest congratulations to Mayor-Elect, @DhekunuNizar and all the candidates of #AdduCity who won in their respective constituencies in the Local Council Election 2020. https://t.co/19IgfaYYOd

Nazil (unknown) retweeted @Zeffern :

RT @Zeffern: RT @Zeffern: most beautiful airport approach in Maldives #maavarulu https://t.co/qAvqhT5AcZ

Nazil (unknown) retweeted @MoNPHImv :

RT @MoNPHImv: އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓުގެ ދަށުން @AdduCityCouncil ފެންހިންދާ ނިޒާމާއިއެކު މަގުހެދުމުގެ 1.19 ބިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުގައި މިއަދު ސޮއެކޮށްފި. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. https://t.co/HNn57yOp47

Nazil (unknown) retweeted @MaldivesJSC :

RT @MaldivesJSC: RT @MaldivesJSC: 26.11.2020_Appointment of Judges https://t.co/z6cTjtRH01

Nazil (unknown) retweeted @axvastaine7 :
Nazil (unknown) retweeted @LovePower_page :

RT @LovePower_page: RT @LovePower_page: be grateful as so many people has to go thru hardships ◽◽◽◽ https://t.co/tHtnIYClAT

Nazil (unknown) retweeted @travel_288 :

RT @travel_288: RT @travel_288: White sand beaches in the Maldives. https://t.co/mtSCvKe0JS