All deleted tweets from politicians

Fatmir Besimi (unknown) tweeted :

Rishikimi i Buxhetit është reagim në kohë dhe proaktiv ndaj zhvillimeve globale me të cilat ballafaqohemi, me ç'rast do të na ndihmojë që ta tejkalojmë krizën dhe ta ruajmë nivelin e rritjes. Për më shumē informacione lexoni kolumnën time të re 👇 finance.gov.mk/2022/05/24/123…