All deleted tweets from politicians

Member of Parliament (MP) of the 17th People's Majilis (2009 May - 2014 May), (people majilis (2019 may - 2024 may) Shaviyani Milandhoo Constituency

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ali Riza (unknown) retweeted @mabrouq :

RT @mabrouq: Tonight was my 111th press conference, and my last as the spokesperson of NEOC. It has been an experience of a lifetime and my greatest pride to have served during this difficult time.

RT @AhmedMahloof: M.Maduvvari Futsal Pitch has been completed as requested. I’ve noticed few concerns that these are built only for men.But the men & women of the islands play various sports including Handball & Futsal, also a lot of islands use these facilities for #DhulhaheyoHashiheyo programme. https://t.co/TSVetOeLQ8

Ali Riza (unknown) tweeted :

Magnificent◽ Lovely island , Maldives ◽◽ https://t.co/CoIX7ijgEP

RT @MvSpokesperson: RT @MvSpokesperson: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާމިނަތު ޢާޠިފާ އެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެ…

RT @MvSpokesperson: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައްވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ @ibusolih މިއަދު ބަދަލުކުރައްވައިފި.