All deleted tweets from politicians

RT @MdpPrimary2020: ރާއްޖެއަށް ދިފާއީ ފުރަތަމަ ރޮނގު މި އަޅާލެވެނީ ޑިފެންސް ޑިޕްލޮމަސީގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެ @MNDF_Official @MoDmv @MariyaDidi 🇲🇻 https://t.co/IL065aZZhu