All deleted tweets from politicians

RT @MoYSCEmv: @AndhunHussain @AhmedMahloof ރަސްފަންނު ދުވާ ޓްރެކާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގައި ހަދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބާއި ގުޅޭގޮތުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު @AndhunHussain ކުރެއްވި ސުވާލަށް މިނިސްޓަރ @AhmedMahloof ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ޖަވާބު 2/2 https://t.co/4yPwyLlnQn