All deleted tweets from politicians

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

@AhmedSaeedGahaa I have heard about importing of coconut tress from Maldives.

Ali Hussain (unknown) tweeted :

May Allah SWT ease the pain and suffering of Lebanon.

Ali Hussain (unknown) tweeted :

MWSC in PVC holhi vilkun, STO in isthiriyaa kunikahaa fihigandu vikkun, MTCC in adee theyo vikkun? Meethoa mi kunfunithah ufedhdhumuge beynumakee? Kudhi/mudhu fantheege viyafaari verin dhen kuraanee kon viyafaari eh?

RT @thiladhun: RT @thiladhun: ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހިންގާ ސިނާއަތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ބަދަލުވާން ޖެހޭ: ޢަލީ ޙުސައިން thiladhun.com/37716

RT @AliranMuy: Panel discussion: Creating income generating opportunities in atolls Join us at 9:00pm on 24th July in our facebook live! @AleeVoice @mnazeef @AthifShakoor Aishath Saadh facebook.com/AliranMuy https://t.co/oFPR1soPm5

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ރެޒިޑެންޓު ވިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށުގެ ފެނާނަރުދަމާޔާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، މަސައްކަތްތެރީންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް އަދި ވަޒީފާގެ ރައްކައުތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން މާ ރަނގަޅުވާނެ.

Ali Hussain (unknown) replied to @vichalhey :

@vichalhey @thuhthuna Bridge? Dharumavantha Hospital??