All deleted tweets from politicians

Minister of Youth, Sports & Community Empowerment| @Amnesty Intl’s Prisoner of Conscience|@PGAction Defender of Democracy Award|@MIGSinstitute Democracy Fellow

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ahmed Mahloof (unknown) tweeted :

The futsal pitch at HDh. Kumundhoo has been completed. It was one of the main requests from Kumundhoo’s. Thank the council & MP @Mraee12 for their cooperation during the project. Hope to see it being utilized for a #DhulhaheyoHashiheyo lifestyle. https://t.co/aO36PxQfAf

Ahmed Mahloof (unknown) tweeted :

ވާދޫ ޒުވާނުން އެދުނެ ގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު މަސައްކަތެ ނިމީގެ. އަދެ @hatmdv އާއެކު ބޭއްވީ ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޭޓް ޕާކަކާއި، ސްޓްރީޓްސޮކަރ އަދި ބާސްކެޓް ކޯޓެކެ އޮޑަންނަ މިނިސްޓްރީން އެހީ ދެންނަ ވެންނޫ ނިންމަހައި. ކައުންސިލާއި ޒުވާނުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ. https://t.co/9nvUATpZuy

Ahmed Mahloof (unknown) tweeted :

RT @ShunanaMariyam: RT @ShunanaMariyam: My response to threats, bullying & calls to attack or rape me.◽◽ https://t.co/s4tTrQWDU7

RT @aishahmoosa: We are in need of two more O+ donors for our Mom admitted at IGMH. Hospital is requesting us to keep 2 donors on stand by for tomorrow morning. If anyone is willing and able to, please contact 7799515. Thanks in advance!