All deleted tweets from politicians

Parliament Member of Maradhoo Constituency / Chair of Foreign Relations Committee / Public Accounts Committee

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ibrahim Shareef (unknown) tweeted :

It was an uneasy alliance even at the beginning which many people thought beyond the the realm of possibility as matters stood then.But suddenly Covid-19 set in motion a chain of events that presented itself as an opportunity for those waiting in the wing-albeit one fought w/risk

RT @xahidcreator: @AdduShareef Aadhe MP, keema kee dhaane! Ekam substantial agreement eh sign nukoh, conditions eh nethi anga bahun dheynahmey bunee adhi. Eygen ves 650 million dollar loan, 100 million dollar hiley ehee. Ehvaru kamakah eheege package kiyun hama rangalhu kamehtho? 😒

RT @TheCVF: The Chair of @TheCVF is delighted to announce the appointment of HE @MohamedNasheed, Hon. Speaker of the People’s Majlis, Republic of Maldives🇲🇻, as CVF Ambassador for #Ambition. We invite everyone to welcome @MohamedNasheed, representing the most vulnerable to the climate crisis https://t.co/qjKzElAv1z

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ނުކުރަންވީ ސަބަބެއް މި ވަގުތު ނެތް: އަމީން mihaaru.com/news/78078

RT @AlhanFahmy: @AdduShareef ޝަރުޢި ހުކުމެއް އޮއްވަކާ ނޫން ދައުލަތުގެ ހިސާބު ބަލަންޖެހެނީ ދައުލަތުން އާންމު ފަރާތަކާ އެކީ ކުރި ވިޔަފާރިއެއްގައި ދައުލަތުން ބަދަލެއް ދޭނެ ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމުމުން ، ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރަށް އެންގޭތޯ އެބަދަލު ނުދޭން؟ ދައުލަތުން ތިޔަ އޮޑިޓް ކުރިން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަނާޅާ!

RT @naibuthuthu3: އުތުރާއި ދެކުނުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިނަގާ ރޭޓުވެސް ބަދަލުވުން މުހިއްމު، މިހާރު އައްޑޫ ހެރެތެރެއާއި ކުރުނބާވިލެޖް ރިސޯޓު ރެންޓު ނަގާރޭޓް އެއްވަރު،mihaaru.com/news/77675 @faya_i @AdduShareef @nihad_m @AraairuRasheed @Roxeyna @aslamdp @kelaaibrey @YasirLathyf @HunuboliHussain

Ibrahim Shareef (unknown) tweeted :

Maadhamaa alun kukuru kuran fashanee

RT @sofwath: RT @sofwath: alee waheedhooo furathama kuraanee. dhen foni kandaanee.